Imaxe gráfica

LOGOTIPO

Para unha correcta visualización do logotipo recoméndase un tamaño mínimo do mesmo de 150x150 píxeles cunha resolución de 150 ppp. (2'5x2'5 cm).

O corpo do texto de menor tamaño será, mínimo, de 6 puntos se precisamos conservar a súa lexibilidade.


Descarga   Pdf Jpg Eps

CORES E TIPOGRAFÍA


PAPELERÍA


- Tarxeta (8'5x5'5 cm)

Descarga   Pdf

- Folio A4

Descarga   Pdf